Doelstelling

De Stichting Alkmaar '40-'45 is opgericht op 8 augustus 2017 met als doel het levend houden van de geschiedenis van Alkmaar tijdens de tweede wereldoorlog. Dit door middel van exposities in de voormalige Duitse communicatiebunker in de Alkmaarder Hout.

De stichting heeft er voor gekozen om in de bunker jaarlijks wisselende exposities te verzorgen die gaan over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de tweede wereldoorlog in Alkmaar en directe omgeving. Zoals: de mobilisatie van 1939/1940, het dagelijks leven in de oorlogsperiode, razzia’s en Arbeitseinsatz, luchtoorlog boven Noord-Holland, vliegveld Bergen, Luchtbeschermingsdienst, verdedigingswerken, verzet, hongerwinter en bevrijding .

In samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar en de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar wordt er een zo goed mogelijk beeld getoond van een donkere periode in de geschiedenis van Alkmaar.

Als zodanig beheert de Stichting Alkmaar '40-'45, met de inzet van uitsluitend enthousiaste vrijwilligers, een ongeregistreerd museum dat een waardevolle bijdrage levert aan de Collectie Nederland. Het is een museum voor, maar ook door Alkmaarders: want ook u kunt bijdragen aan het behoud van deze geschiedenis en hiermee het museum tot een succes maken. Daarom hierbij een oproep voor materiaal en documenten uit de periode 1939 – 1945, die een relatie hebben met Alkmaar.

De stichting Alkmaar '40-'45 beheert deze website zonder commercieel doel, en neemt nadrukkelijk afstand van fascistische en/of nationaalsocialistische gedachtegoed. Vragen en opmerkingen hierover worden nadrukkelijk afgewezen. Wij zijn ons bewust van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en tolereren geen verheerlijking of ontkenning van de daden van het nationaalsocialistische regime.

info@museumalkmaar40-45.nl - Kamer van Koophandel : 69372 772 - NL29 INGB 0795 3028 86