Maart 1945 - Liquidatie van vijf Alkmaarse verzetsmensen

Op 10 maart 1945 werden op de Bernardbrug in Zaandam vijf Alkmaarse verzetsmensen vermoord door de Duitsers:

  • Rens Rempt

  • Johannes Petrus Jacobus van Roon

  • Gerardus Hubertus Cevat

  • Antonius Johannes van de Kamer

  • Willem Zwart

De vijf werden vermoord als vergelding voor de dood van Willem Elhardt, chef van de waterpolitie in Zaandam en lid van de NSB. Elhardt werd door het verzet geliquideerd. Als vergelding hierop werden vijf Alkmaarse verzetsmensen uit het Huis van bewaring in Amsterdam gehaald en zonder pardon en mededogen gefusilleerd.

Op 18 en 19 februari 1945 werden in Alkmaar vijf mannen gearresteerd en naar de Amsterdamse gevangenis aan de Weteringschans gebracht. De eerste van hen was Rens Rempt. Op 18 februari werd hij aangehouden en onderging hij een hardhandig verhoor. In de navolgende uren werden onder meer Johannes Petrus Jacobus van Roon, Gerardus Hubertus Cevat, Antonius Johannes van de Kamer en Willem Zwart gearresteerd. Ze kregen een plek op de lijst met Todeskandidaten.

Rens Rempt, 01-02-1908 Hoogwoud


Rens Rempt woonde, met vrouw en vier kinderen, aan de Trompstraat 6 in Alkmaar. Hij was stoker bij de Gemeente Lichtbedrijven. Na in de herfst van 1943 te zijn toegetreden tot de RVV, was hij betrokken bij het voorbereiden, organiseren en plegen van sabotage aan spoorlijnen en telefoonkabels, overvallen (w.o. gemeentehuis Heiloo op 12-04-1944), aanslagen op SD-agenten en leden van de NSB (w.o. groepsleider J.L. Musman 12-05-1944). Daarnaast verspreidde hij illegale lectuur. Na september 1944 werkte hij in het kader van de BS, gewest 11, onder andere mee aan het transport van gedropte wapens. Verschillende keren probeerde Rempt leden van de Wehrmacht en SS te bewegen onder te duiken, waarbij het hem vooral ging om hun uniformen en wapens ten behoeve van de illegaliteit.

Op 18-02- 1945 werd hij in een Alkmaars café, in gesprek met een lid van de Waffen-SS die had aangegeven te willen deserteren, op heterdaad betrapt door de Feldgendarmerie en overgebracht naar Amsterdam.

Foto: eerebegraafplaatsbloemendaal.eu
Foto: eerebegraafplaatsbloemendaal.eu

Johannes (Jan) Petrus Jacobus van Roon, 17-10-1893 Deventer


Jan van Roon, radiohandelaar in Alkmaar, woonde aan de Tuinstraat 9. In de zomer van 1944 werd hij lid, later commandant, van KP-4710.

In juli was van Roon bij Uitgeest betrokken bij het in veiligheid brengen van zendapparatuur, die vanuit een in nood verkerend geallieerd vliegtuig was afgeworpen. Begin november ontvreemdde hij, samen met een aantal groepsleden, bij de firma Kuitwaard in Bergen aan Zee papieren die betrekking hadden op de eerdere uitzending van tientallen NSKK-chauffeurs (National Sozialistisches Kraftfahr Korps) naar Frankrijk. In december werkte hij mee aan het vervoer van gedropte wapens van Schagen naar Warmenhuizen. Van november 1944 tot enige dagen voor zijn arrestatie nam hij als BS-sectiecommandant deel aan diverse overvallen (voornamelijk op zwarthandelaren/firma’s in Alkmaar, Egmond aan de Hoef en Limmen) ter verkrijging van levensmiddelen als koffie, thee, kaas, rijst en rundvet. Op de avond van 18-02-1945 werd Van Roon door de SiPo aangehouden in zijn woning (daar verborgen wapens werden niet gevonden) en overgebracht naar Amsterdam.

Anthonius (Toon/Ton) Johannes van de Kamer, 27-04-1916 Alkmaar


Ton van de Kamer werkte in Alkmaar in de grossierderij in kalfsvlees van zijn vader. Toen de groothandel in vlees onmogelijk werd door distributiemaatregelen, begonnen zij een kleinhandel. Zijn lidmaatschap van de Vrijwillige Brandweer bezorgde Van de Kamer een Ausweis tegen tewerkstelling in Duitsland. In de zomer van 1944 ging hij van de OD over naar de KP-4710, die onder leiding stond van Van Roon. Toen deze KP in oktober opging in de BS gewest 11 werd van de Kamer in Alkmaar ondercommandant van groep-2 van de vierde sectie Stoottroepen. Als zodanig gaf hij wapeninstructie, verrichtte hij bewakingsdiensten en was hij betrokken bij sabotage handelingen en overvallen op zwarthandelaren. Enkele uren na de arrestatie van Rens Rempt werd Van de Kamer in zijn ouderlijk huis, Laat 101 Alkmaar, door de SiPo gearresteerd en overgebracht naar Amsterdam.

Foto: Alkmaar 1940-1945, kroniek van de bezettingsjaren, J. van Baar
Foto: Alkmaar 1940-1945, kroniek van de bezettingsjaren, J. van Baar

Graf van Gerardus Hubertus Cevat op de Gemeentelijke Begraafplaats te Alkmaar

Bron: oorlogsgravenstichting.nl

Gerardus (Gep) Hubertus Cevat, 26-11-1920 Alkmaar


Gerard Cevat werkt bij zijn vader in de koffiebranderij. Als de oorlog in Nederland uitbreekt kan de familie Cevat zich niet neerleggen bij de Duitse bezetting en gaan in het verzet.

Begin 1945 vallen de Duitsers het Alkmaarse huis aan de Stuartstraat 9 van de familie Cevat binnen. Broer Jan weet te ontsnappen maar Gerard wordt tijdens zijn vlucht in de arm geschoten. De SS'ers brengen hem naar het huis van bewaring in Alkmaar waar de kogel uit zijn arm wordt verwijderd. Vervolgens wordt hij overgebracht naar Amsterdam.


Willem Zwart,13-02-1919 Zuid-Scharwoude


Willem Zwart is zoon van Johannes Zwart en Immetje Groen. In 1926 komt het gezin Zwart naar Alkmaar. Ze wonen er onder meer aan de Hoeverweg en de Druivenlaan. Bij het uitbreken van de oorlog is Willem radiotelegrafist op Terschelling. Willem keert terug naar Alkmaar, Tuindwarsstraat 25, en sluit zich aan bij het verzet. In februari 1945 wordt hij gearresteerd naar aanleiding van de arrestatie van Rens Rempt en overgebracht naar Amsterdam.Bron: Regionaal Archief Akmaar
Foto: Alkmaar 1940-1945, kroniek van de bezettingsjaren, J. van Baar