Mei 1944 - Overval distributiekantoor Oudorp

Bij de KP-Amsterdam/Alkmaar is informatie binnengekomen dat op vrijdag 18 augustus 1944 zo’n 3.000 stuks oproepingskaarten in Oudorp zal worden bezorgd. Blanco oproepingskaarten waren door het verzet zeer begeerd. Want om fraude tegen te gaan, werd er in het voorjaar van 1944 een nieuwe distributiestamkaart geïntroduceerd. Deze kon alleen worden afgehaald tegen overlegging van een persoonsbewijs, de oude stamkaart en een door het bevolkingsregister verstuurde oproepkaart.

Het lijkt een klusje voor tussendoor, een klein distributiekantoor met een minimale bezetting van meestal niet meer dan één persoon. Maar de klus mag niet worden onderschat, want door de populariteit van de distributiekantoren bij de KP’s, is de bewaking vaak strenger.

Zaterdag, 19 augustus 1944, wordt de pastorie aan de Westerstraat in Oudorp, dat dienst doet als distributiekantoor, door de KP-Alkmaar, overvallen. Omstreeks het middaguur verlaat de KP, via de Friesche Brug, Alkmaar richting Oudorp. Pierre de Bie heeft de leiding en gaat samen met Jan Schouten met de auto. De anderen van de ploeg (Kees Geurtsen, Kees Stijfbergen, Henk Ranzijn, Jan Rozing en Karl Weinreich) gaan met de fiets.

Ze rijden via de Kerklaan en de Raadhuisstraat de Westerstraat in naar het distributiekantoor. Alles verloopt zoals gepland, het is zaterdag en er is meer jeugd op straat, die vrij van school zijn.

De overvallers slaan hun slag; er is wel wat tegenstand van opperwachtmeester Bleijendaal, de commandant van de politiepost Oudorp, die een schampschot krijgt. De overvallers verlaten Oudorp via de Westerstraat en verdwijnen in het niets.

Er is een mooie buit: coupures ter waarde van bijna drie miljoen rantsoenen, 10.000 bonkaarten, veel bonnen voor schoenen en meer.


Bron: Haast om te sterven, Doeko Bosscher

De pastorie in Oudorp aan de Westerstraat, dat heeft gediend als distributiekantoor (gebouw is niet meer aanwezig).

Afbeelding: Historische vereniging Oudorp