Michel de Lang

1e Alkmaarse militair slachtoffer

Direct bij de aanvang van de tweede wereldoorlog kwam de geboren Alkmaarder Petrus Nicolaus Mattheus Michel de Lang om het leven. Na eerst te zijn begraven op de RK Kerkhof van Roosteren in Limburg, is zijn definitieve rustplaats een militair graf, M 13B, op de RK Begraafplaats St. Barbara in Alkmaar.

Korporaal de Lange is gesneuveld bij Illikhoven, een gehucht in de gemeente Echt-Susteren, provincie Limburg,gelegen tussen de Maas en het Julianakanaal. 

Bij de aanvang van WO2 stonden de Nederlanders voor een grote uitdaging, waaronder de verdediging van een sluis én twee bruggen bij Roosteren. In het verlengde van deze overgang was de Maasbrug van Maaseik. Vanwege dit grote strategische belang waren er hier meer soldaten gelegerd dan elders. Ze behoorden tot verschillende regimenten. Een eind achter de linie stond een stuk artillerie opgesteld. Dit kanon van het type 6-veld was in 1940 nog net geen 50 jaar oud. Vanwege het Duitse belang begon hun aanval op de brug en de sluis bij Roosteren vroeger dan op andere plaatsen. De Duitsers was er alles aan gelegen om de Maasbrug ongeschonden in handen te krijgen en zo een snel tot diep in België door te dringen. 

Op de grens bij Susteren kwam het in de vroege ochtend van 10 mei 1940 al tot schermutselingen tussen Duitse aanvallers en Nederlandse grenswachten. Hoewel de meeste controleposten snel op de hoogte gebracht werden, lukte het verklede Duitsers toch om langs verschillende posten te komen. Later die ochtend, rond 03.30 uur, werd aan kapitein Braun, compagniescommandant van de 6e reserve grenscompagnie, gemeld dat er een groep van ca. 15 “Nederlandse marechaussees” bij de brug was aangekomen, onder leiding van ene kapitein Willems. Braun reed per auto naar de brug, vergezeld van sergeant Spieker van de politietroepen. Toen beiden uit de auto waren gestapt openden de Duitsers, als marechaussee verkleed, het vuur. Zowel Braun als Spieker raakten dodelijk gewond. 

Het vuur werd onmiddellijk beantwoord door de bewakers van de brug. Hierbij kwamen verschillende Duitsers om het leven en raakten een aantal anderen gewond.

Maar de overmacht was te groot voor de Nederlanders. Zij die nog in leven waren zagen geen andere mogelijkheid dan zichzelf over te geven. Ze werden gedwongen om te helpen de Duitse gewonden te verzorgen en af te voeren. De meeste Nederlandse gewonden werden aan hun lot overgelaten. 

Eén van de soldaten die de aanval overleefde vertelde later zijn verhaal: "De aanvallers waren zo goed vermomd, dat ik pas doorhad dat het Duitsers waren toen ik gedwongen werd om de gewonde kapitein Willems te verzorgen, die onder de Nederlandse nep-kleding zijn Duitse uniform droeg. Bovendien zaten er in de groep “Marechaussees” veel voormalige Nederlanders, die na de machtsovername van Hitler met hem waren gaan sympathiseren. De meesten van hen spraken erg goed Nederlands, wat de misleiding voor de bewakers alleen nog maar groter maakte. Bij de aanval op de brug van Roosteren sneuvelden uiteindelijk vijf Nederlandse militairen, waaronder kapitein Braun en sergeant Spieker. "

De tweede brug, meer zuidelijk gelegen, was bij het kleine plaatsje Illikhoven. Het was een smalle brug over het Julianakanaal. Deze werd door de Nederlanders wel met succes opgeblazen. 

Er was een klein detachement brugbewaking en een drietal kazematten. Twee daarvan lagen ten noorden van de brug (nr’s. 65 en 66) en één (nr. 64) ten zuiden van de brug. De nr’s. 64 en 66 hadden een zware mitrailleur als bewapening. Beide kazematten werden in de ochtend van 10 mei door Duits 8,8 cm antitankgeschut totaal in puin geschoten. Bij beide kazematten kostte dat het leven van acht van de tien bemanningsleden. 

Bij kazemat 66 was korporaal richter Michel de Lang uit Alkmaar, een van de slachtoffers.


Bron: oorloglimburg.blogspot.com

Kaart uit "Unser Weg Zum Meer, Kriegserlebnisse einer infanteriedivision" waar rechtsboven de aanval op de eerste bruggen over het Julianakanaal bij Elsloo en Stein staan weergegeven. Lillikhoven ligt ten noorden van deze corridor.