Bunkers Hoeverweg "leichte Flak Feldzug"

Langs de Hoeverweg van Alkmaar naar Egmond, zijn aan de linkerkant van de weg de restanten te zien van een voormalig Duits bunkercomplex uit de tweede wereldoorlog. 

Aan de andere kant van de weg ligt in de verte het terrein van het voormalig vliegveld Bergen. Dit vliegveld is in 1937 door het Nederlandse leger aangelegd in verband met dreigend oorlogsgevaar. Er werden voornamelijk jachtvliegtuigen gestationeerd. 

Op 10 mei 1940 werd het vliegveld gebombardeerd door de Luftwaffe en werden vrijwel alle Nederlandse vliegtuigen beschadigd. Slechts een enkele wist te ontkomen. Na de capitulatie aan de Duitsers op 15 mei 1940, viel het vliegveld in handen van de Duitsers en door hen als Flugplatz Bergen in gebruik genomen. Dit duurde tot juni 1944, kort na D-day.

Bron: bunkerinfo.nl 

Voor de meeste mensen die langs het complex komen, is onduidelijk wat de functie is geweest van de betonnen bouwsels die er nog staan. 

In de periode dat de Duitsers het vliegveld in gebruik hadden moest het ook worden verdedigd. Voor de verdediging werden rondom het vliegveld defensieve opstellingen gebouwd, zoals ook die aan de Hoeverweg ten zuiden van het vliegveld. In deze stelling was een leichte Flak Feldzug gestationeerd. Op het dak van bunker nr. 3 (Küver type 452B), nr'22, 25 en 30 (alle drie Küver type 441), totaal vier stukken 2 cm Flak (Flugabwehrkanone) opgesteld. 

Bron: Bunkerinfo.nl

Zoals in veel stellingen rond het vliegveld werd de munitie van een stuk geschut opgeslagen in een munitiebunker, die binnen 10 meter van dat geschut lag. Verder heeft het complex een onderkomen voor zoeklicht, proviand bunkertjes, een water bunker en een latrine bunkertje. Deze types waren voornamelijk Küver bunkers, wat staat voor Kusten Verteidigung.  De benaming Küver werd overigs niet door de Duitse bezetters gebruikt maar is een recente naamgeving voor dunwandige bunkers die werden gebruikt door de Luftwaffe. Küver bunkers zijn dan ook veelal terug te vinden rond Luftwaffe stellingen zoals vliegvelden en radarstellingen. Een typerend kenmerk van de Küver bunkers zijn het dag- en nachtverblijf. Het dagverblijf was een dunwandig gemetseld onderkomen bestaande twee lagen metselwerk (33 cm dik), terwijl het nachtverblijf bestond uit gewapend beton van gemiddeld een meter dikte. Vele van deze bunkers hebben overigens geen stalen, maar betonnen deuren.