Aangepaste straatnamen in Alkmaar

Op 24 februari 1942 kregen verschillende straten in Alkmaar, gerelateerd aan namen van leden van het koninklijk huis, andere namen.  Dit volgde op de landelijke vordering van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied Seyss-Inquart, gedateerd 3 januari 1942. Die luidde '…dass Strassen, Plätze, Parks und ...., in deren Bezeichnung die Namen lebender Mitglieder des Königshauses verwandt sind, eine neue Bezeichnung erhalten.'  Onder staat de nederlandse versie van de Rijskommesaris aan de Secretarissen-Generaal der Nederlandse Departementen.

In Alkmaar worden de volgende namen van straten en lanen aangepast:


Op 31 december 1942 besloot de gemeenteraad dat naast verwijzingen naar de koninklijke familie worden ook twee andere straten een andere naam toegekend krijgen: 


Op 23 mei 1945 wordt alles weer teruggedraaid, de straten en lanen krijgen hun oorspronkelijke naam terug.


Bron: Regionaal Archief Alkmaar