Opbrengen collaborateurs

Nederlanders die Duitsers hielpen om zo de eigen situatie te verbeteren, handelden met de nazi's of die ondergedoken Joden tegen betaling verraden, werden na de bevrijding massaal opgehaald. Naar schatting was 5% van de Nederlandse bevolking tijdens WO2 collaborateur. In mei 1945, direct in de nasleep van de oorlog, werden deze personen gearresteerd.

Politiebureau aan het Kerkplein waar mensen komen kijken naar het binnenhalen van NSB'ers en andere collaborateurs, 1945.

Bron: Regionaal Archief Alkmaar, Bosman, P.J.

BS'ers halen een collaborateur op, in de Toussaintstraat 9, 1945.

Bron: Regionaal Archief Alkmaar, Bosman, P.J.

In de Emmastraat was de Industrie- en Huishoudschool gevestigd, welke werd gebruikt voor het opbrengen van de in Alkmaar gearresteerde collaborateurs. Leden van de Binnenlandse De fotos rechts en onder zijn van de Binnenlandse Strijdkrachten die arrestanten in het gebouw van de Industrie- en Huishoudschool binnen leiden, terwijl omstanders toekijken.

Bron alle fotos: Regionaal Archief Alkmaar, Bosman, P.J.

Arrestatie van een lid van de NSB door de Binnenlandse Strijdkrachten ter hoogte van toen de Ambachtsschool nu Regionaal Archief aan de Bergerweg.

Na eerst te zijn opgebracht in de Emmastraat werden de collaborateurs, in afwachting van hun berechting, opgesloten in provisorisch opgerichte gevangenkampen. In Alkmaar gebeurde dat in eerste instantie in het kamp aan de Westerweg. Later werden de mannen in kamp Rochdale aan het dr. Schaepmanplantsoen achter het hek gezet, de vrouwen bleven in Kamp Westerweg.

Bron alle fotos: Regionaal Archief Alkmaar, Bosman, P.J.