Kaalscheren moffenmeiden

Naar schatting hebben tijdens de bezettingsjaren zo'n 140.000 vrouwen relaties aangeknoopt met een Duitser. En uit die relaties werden tussen de 13.000 en 15.000 kinderen geboren. Tijdens de bezetting was het beeld van deze jonge meisjes en vrouwen niet best. Ze zouden hun land verraden, nazisympathieën hebben, uit zijn op geld en luxe of gewoon een moraal van niks hebben; vrouwen van lichte zeden die zich aan de vijand verkochten.

Liefde en oorlog konden zich vermengen tot een gevaarlijke cocktail, schreef historica Annette Warring over het kaalscheren van vrouwen. Waar een flirt met een Duitser tijdens de Tweede Wereldoorlog nog onschuldig kon aanvoelen, gold het in een bevrijd land als een wandaad die bestraft moest worden.

Tijdens de bevrijdingsfeesten werden in zeker honderd dorpen en steden in Nederland moffenmeiden kaalgeschoren tijdens volksgerichten. Dit gebeurde niet alleen in Nederland maar ook in andere landen die bevrijd waren: overal moesten vrouwen boeten voor hun relaties met de vijand.

In Alkmaar wordt in de kranten gesproken over zeker 800 moffengrieten, waarvan er 66 zijn gearresteerd (De Vrije Alkmaarder, 3 juli 1945).

Het voormalige Alkmaarse illegale blad “De Vrije Pers” protesteerde krachtig tegen deze wrede praktijk en eiste onmiddellijke stopzetting van deze “ongehoorde schanddaden en treurige praktijken”. Tot in 1946 zijn er advertenties te vinden voor huishoudelijke hulp, waarbij wordt vermeld "geen moffengrieten".

Obdamse 'moffenmeiden'

Bron: Leidschdagblad